FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Doktorske studije

 

Studijski program Farmacija

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

 

 

 

 

Kabinet br. IX

Farmakologija sa toksikologijom

 

 

 

 

Veliki amfiteatar

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Klinička farmacija

 

 

 

 

Izborni predmet I

 

 

 

 

 

Izborni predmet II

 

 

 

 

 

III SEMESTAR

Farmakoterapija u praksi

 

 

 

 

 

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

Instrumentalne metode

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmaceutska tehnologija

 

 

 

 

 

E-marketing u zdravstvu*

 

 

 

 

 

Marketing lijekova*

 

 

 

 

 

V SEMESTAR

Referisanje o napretku istraživanja I

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Doktorska disertacija

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijski program Menadžment u sportu

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

 

 

 

 

Kabinet br. IX

Antropomotorika

 

.

 

 

Kabinet muzike

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Kineziološke transformacije

 

 

 

 

 

Izborni predmet I

 

 

 

 

 

Izborni predmet II

 

 

 

 

 

III SEMESTAR

Kineziologija

 

 

 

 

Kabinet muzike

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

 

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Preduzetništvo u sportu

 

 

 

 

 

Izborni predmet III

 

 

 

 

 

Izborni predmet IV

 

 

 

 

 

V SEMESTAR

Referisanje o napretku istraživanja I

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Doktorska disertacija

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijski program Sportski trener

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

 

 

 

 

Kabinet br. IX

Antropomotorika

 

 

 

 

Kabinet muzike

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Kineziološke transformacije

 

 

 

 

 

Antropologija sporta*

 

 

 

 

 

Dijagnostika i transformacioni procesi u sportu*

 

 

 

 

Kabinet br. I

III SEMESTAR

Kineziologija

 

 

 

 

Kabinet muzike

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

Tehnika i taktika sportske grane

 

 

 

 

Kabinet br. I

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

Izborni predmet III

 

 

 

 

 

Izborni predmet IV

 

 

 

 

 

V SEMESTAR

Referisanje o napretku istraživanja I

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Doktorska disertacija