FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Doktorske studije

 

Studijski program Farmacija

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. IX

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

II SEMESTAR

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

 

Izborni predmet I

 

 

 

 

 

Izborni predmet II

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

Instrumentalne metode

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IV SEMESTAR

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

.

 

E-marketing u zdravstvu*

 

 

 

 

 

Marketing lijekova*

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Referisanje o napretku istraživanja I

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VI SEMESTAR

Doktorska disertacija

 

 

 

 

 

 

 

Studijski program Menadžment u sportu

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. IX

Antropomotorika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

.

Kabinet muzike

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

II SEMESTAR

Kineziološke transformacije

 

 

 

 

 

Izborni predmet I

 

 

 

 

 

Izborni predmet II

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

.

Kabinet muzike

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IV SEMESTAR

Preduzetništvo u sportu

 

 

 

 

 

Izborni predmet III

 

 

 

 

 

Izborni predmet IV

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Referisanje o napretku istraživanja I

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VI SEMESTAR

Doktorska disertacija

 

 

 

 

 

 

Studijski program Sportski trener

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. IX

Antropomotorika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet muzike

Izrada i objavljivanje naučnog rada I

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

II SEMESTAR

Kineziološke transformacije

 

 

 

 

 

Antropologija sporta*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

 

Dijagnostika i transformacioni procesi u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

 

Kabinet br. I

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

Kabinet muzike

Izrada i objavljivanje naučnog rada II

 

 

 

 

 

Tehnika i taktika sportske grane

Prof.dr Izudin Tanović

Kabinet br. I

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

Izborni predmet III

 

 

 

 

 

Izborni predmet IV

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Referisanje o napretku istraživanja I

 

 

 

 

 

Referisanje o napretku istraživanja II

 

 

 

 

 

Priprema projekta doktorske disertacije

 

 

 

 

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VI SEMESTAR

Doktorska disertacija