Ekonomski fakultet

Studijski program – Ekonomija

Magistarske ( master ) studije

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva u ljetnom semestru

 

I i II semestar

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr. Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. V

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

II SEMESTAR

Strategijski menadžment*

Prof.dr. Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Revizija*

Prof.dr. Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Upravljanje investicijama*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Sportski turizam i wellness*

Akademik prof.dr. Branimir Mikić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti