Tehnički fakultet

Studijski program – Drumski saobraćaj

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. I

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

12.10.2023.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

17.10.2023.

Utorak

17.30

Kabinet br. IX

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

13.00

12.00

Kabinet br. VII

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

13.00

12.00

Kabinet br. VII

Saobraćajna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

13.00

12.00

Kabinet br. VII

Motorna vozila

Prof.dr Zijad Jagodić

07.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

09.30

09.30

Kabinet saobracaja

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

13.00

12.00

Kabinet br. VII

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

13.00

12.00

Kabinet br. VII

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

07.10.2023.

Subota

10.00

Kabinet geodezije

Osnovi mehanizacije pretovara*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

13.00

12.00

Kabinet br. VII

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof.dr Zijad Jagodić

07.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

09.30

09.30

Kabinet saobraćaja

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

13.10.2023.

27.10.2023.

Petak

Petak

13.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje

Prof.dr Zijad Jagodić

07.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

09.30

09.30

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Prof. dr Jasminka Sadadinović

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet saobraćaja

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. VII

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

Srijeda

13.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti