Tehnički fakultet

Studijski program – Drumski saobraćaj

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Matematika (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta  Predavanja

 

Prof.dr Zijad Jagodić

17.06.2021.

10.07.2021.

Četvrtak

Subota

10.00h

10.00h

Kabinet za saobraćaj

Osnovi saobraćaja i transporta  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I  Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I  Vježbe

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode(Predavanja)

Doc.dr Lidija Vučičević

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. I

Statističke metode

 

(Vježbe)

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

 

Tehnička mehanika  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

17.06.2021.

08.07.2021.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

30.06.2021.

21.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

17.06.2021.

10.07.2021.

Četvrtak

Subota

10.00h

10.00h

Kabinet saobraćaja

Poznavanje robe u transportu*  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*  Predavanja

Prof.dr Izet Banda

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

10.00

14.00

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije*  Vježbe

 

 

 

 

 

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje  Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

17.06.2021.

08.07.2021.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

Kabinet saobraćaja

Inženjersko crtanje  Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment  Predavanja

Prof.dr Hariz Agić

22.06.2021.

06.07.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Menadžment  Vježbe

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II  Predavanja

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II  Vježbe

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi informatike  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

14.06.2021.

03.07.2021.

PONEDJELJAK

SUBOTA

15.00

15.00

Kabinet saobraćaja

Projektovanje gradskih saobraćajnica  Vježbe

 

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.06.2021.

23.06.2021.

Utorak

Srijeda

12.00h

12.00h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

10.06.2021.

22.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

18.00

18.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike*  Vježbe

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

14.06.2021.

03.07.2021.

PONEDJELJAK

SUBOTA

17.00

15.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*  Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija*  Predavanja

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

16.06.2021

30.06.2021

SRIJEDA

SRIJEDA

17.00

17.00

Kabinet muzike

Saobraćajna psihologija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljane saobraćajnim tokovima

Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.06.2021.

23.06.2021.

Utorak

Srijeda

15.00h

15.00h

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

15.06.2021

03.07.2021

 

UTORAK

SUBOTA

12.00

16.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe  Vježbe

 

 

 

 

 

Motorna vozila  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

17.06.2021.

10.07.2021.

Četvrtak

Subota

10.00h

10.00h

Kabinet saobracaja

Motorna vozila  Vježbe

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.06.2021.

23.06.2021.

Utorak

Srijeda

15.00h

15.00h

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

15.06.2021

03.07.2021

 

UTORAK

SUBOTA

10.00

16.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika  Vježbe

 

 

 

 

 

Eksploatacija i upravljanje putevima  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

15.06.2021

03.07.2021

 

UTORAK

SUBOTA

11.00

16.00

Kabinet saobraćaja

Eksploatacija i upravljanje putevima Vježbe 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*  Predavanja

Doc.dr Adis Rahmanović

08.06.2021

22.06.2021.

UTORAK

UTORAK

16.00

16.00

Kabinet informatike

Baze podataka*  Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara*  Predavanja

Doc.dr Zlatko Kovačević

10.06.2021.

22.07.2021.

ČETVRTAK

ČETVRTAK

18.00

18.00

 

Osnovi mehanizacije pretovara*  Vježbe

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

Predavanja

 

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*

Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.06.2021.

23.06.2021.

Utorak

Srijeda

15.00h

15.00h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

15.06.2021

03.07.2021

 

UTORAK

SUBOTA

12.00

16.00

Kabinet saobraćaja

Terminali u drumskom saobraćaju  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

17.06.2021.

10.07.2021.

Četvtak

Subota

10.00h

10.00h

Kabinet saobraćaja

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta  Predavanja

Prof.dr Mladen Dobrić

 

15.06.2021

03.07.2021

 

UTORAK

SUBOTA

 

09.00

15.00

 

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje  Predavanja

Prof.dr Zijad Jagodić

17.06.2021.

10.07.2021.

Četvrtak

Subota

10.00h

10.00h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi*  Predavanja

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.06.2021.

23.06.2021.

Utorak

Srijeda

15.00h

15.00h

Kabinet saobraćaja

Aplikativni softver*  Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

07.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo*  Predavanja

Prof.dr Nenad Avramović

09.06.2021.

23.06.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

13.00

13.00

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti