Pravni fakultet

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Osnovi ekonomije

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Sudnica

Pravna historija

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Sudnica

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Pravna etika*

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

Srijeda

13.30

Sudnica

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

14.10.2023.

28.10.2023.

Srijeda

08.30

08.30

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

18.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet br. VI

Porodično pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

18.10.2023.

Srijeda

16.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Doc. dr Milanko Aladžić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

14.10.2023.

28.10.2023.

Srijeda

08.30

08.30

Sudnica

Ljudska prava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Kriminalistika

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Ekološka bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Korporativna bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Savremeni sistemi bezbjednosti

Akademik prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Radno i socijalno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.30

13.30

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno humanitarno pravo*

Prof. dr Izudin Šarić

 

 

 

Kabinet br. VI

Pravo EU*

Prof.dr Nenad Avramović

04.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Međunarodne bezbjednosne organizacije*

Doc. dr Mirza Lisinović

 

 

 

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti