Pravni fakultet

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Sudnica

Osnovi ekonomije

Prof. dr Izet Banda

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. IX

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

11.06.2024.

Utorak

16.00

Sudnica

Pravna historija

Doc.dr Jovan Stojanović

12.06.2024.

Srijeda

16.00

Sudnica

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

19.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Pravna etika*

Prof. dr Kemal Brkić

 

 

 

Mali amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Prof. dr Kemal Brkić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Porodično pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Forenzika u krivičnom postupku 

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Ljudska prava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

05.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. IX

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2024.

17.07.2024.

Ponedjeljak

Srijeda

12.00

13.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

08.06.2024.

Subota

13.00

Sudnica

Kriminalistika

Doc. dr Milanko Aladžić

05.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Doc. dr Milanko Aladžić

05.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Ekološka bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Korporativna bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Mali amfiteatar

Savremeni sistemi bezbjednosti

Akademik prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Mali amfiteatar

Radno i socijalno pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno humanitarno pravo*

Prof. dr Izudin Šarić

 

 

 

Kabinet br. VI

Pravo EU*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Mali amfiteatar

Međunarodne bezbjednosne organizacije*

Doc. dr Mirza Lisinović

 

 

 

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti