Pravni fakultet

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Osnovi ekonomije

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Sudnica

Pravna historija

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

Sudnica

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Pravna etika*

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

21.06.2023.

Srijeda

13.00

Kabinet br. IV

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2023.

24.06.2023.

Subota

Subota

13.00

12.00

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

07.06.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

14.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Sudnica

Porodično pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

14.06.2023.

05.07.2023.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Doc. dr Milanko Aladžić

07.06.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2023.

24.06.2023.

Subota

Subota

13.00

12.00

Sudnica

Ljudska prava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Kriminalistika

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

Sudnica

Ekološka bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Korporativna bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

10.06.2023.

08.07.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

14.06.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

Savremeni sistemi bezbjednosti

Akademik prof.dr Dževad Termiz

09.06.2023.

Petak

16.30

Kabinet br. V

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

14.06.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

Radno i socijalno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

21.06.2023.

Srijeda

13.00

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno humanitarno pravo*

 

 

 

 

 

Pravo EU*

Prof.dr Nenad Avramović

14.06.2023.

Srijeda

13.00

Sudnica

Međunarodne bezbjednosne organizacije*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti