Tehnički fakultet

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet za saobraćaj

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. I

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Eelektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmet označen * je izborni predmet

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

14.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

16.30

16.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. VI

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

13.06.2024.

03.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

14.00

15.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

05.06.2024.

18.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Prof. dr Zlatko Kovačević

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

13.06.2024.

03.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

16.00

15.00

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. VI

Predmet označen * je izborni predmet

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Regulisanja i upravljanje

saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

05.06.2024.

18.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Prof. dr Zlatko Kovačević

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet saobraćaja

Motorna vozila

Prof.dr Zijad Jagodić

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet saobracaja

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

05.06.2024.

18.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

Prof.dr Zijad Jagodić

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Prevencija saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

05.06.2024.

18.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Prof.dr Adis Rahmanović

03.06.2024.

01.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju*

Prof. dr Zlatko Kovačević

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*

Prof. dr Zlatko Kovačević

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet saobraćaja

Predmet označen * je izborni predmet

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Prof. dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof. dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Prof. dr. Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistem*

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. VII

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Predmet označen * je izborni predmet