Tehnički fakultet

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Prof.dr Zijad Jagodić

09.06.2022.

23.07.2022.

Četvrtak

Subota

10.00

10.00

Kabinet za saobraćaj

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. I

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

30.06.2022.

21.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet saobraćaja

 

Eelektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2022.

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Prof.dr Zijad Jagodić

09.06.2022.

23.07.2022.

Četvrtak

Subota

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

07.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Predmet označen * je izborni predmet

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

30.06.2022.

21.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

13.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.06.2022.

14.07.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

14.06.2022.

12.07.2022.

 

Utorak

Utorak

17.00

13.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

 

Osnovi drumskih saobraćajnica*

 

Prof.dr Mladen Dobrić

 

15.06.2022.

12.07.2022.

 

Srijeda

Utorak

10.00

13.00

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija*

 

 

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet muzike

Predmet označen * je izborni predmet

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

 

 

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Motorna vozila

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobracaja

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobraćaja

Prevencija saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

 

Baze podataka*

 

Doc.dr Adis Rahmanović

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Predmet označen * je izborni predmet

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Zijad Jagodić

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc. dr. Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Prof. dr. Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistem*

Prof.dr Miodrag Tojagić

Kabinet saobraćaja

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

Kabinet saobraćaja

Predmet označen * je izborni predmet