Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

15.10.2022.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

13.10.2022.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

15.10.2022.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2022.

Srijeda

12.00

Kabinet informatike

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

Prof.dr Sead Rešić

12.10.2022.

Srijeda

14.00

Kabinet br. I

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Otpornost materijala

Doc. dr Goran Pejičić

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet saobraćaja

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

15.10.2022.

Subota

08.30

Sudnica

Građevinski materijali*

Doc.dr Goran Pejičić

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

15.10.2022.

Subota

14.00

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

11.10.2022.

Utorak

12.00

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

15.10.2022.

Subota

14.00

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

13.10.2022.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Prof.dr Lenart Đerđ

11.10.2022.

Utorak

12.00

Kabinet br. III

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

11.10.2022.

Utorak

12.00

Kabinet br. V

Zaštita i revitalizacija*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

11.10.2022.

Utorak

12.00

Kabinet br. V

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

15.10.2022.

Subota

14.00

Kabinet br. II

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.10.2022.

Petak

10.00

Kabinet muzike

Mjerenje i vrednovanje radova*

Doc.dr Goran Pejičić

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti