Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

26.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

27.01.2022.

10.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof.dr Nusret Mujagić

.

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

19.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

26.01.2022.pismeni

02.02.2022.usmeni

09.02.2022.pismeni

16.02.2022.usmeni

Srijeda

16.00

16.00

16.00

16.00

Kabinet br. I

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Otpornost materijala

Doc. dr Goran Pejičić

 

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Prof.dr Nusret Mujagić

19.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

29.01.2022.

12.02.2022.

Subota

Subota

14.00

13.00

Sudnica

Građevinski materijali*

Doc.dr Goran Pejičić

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

29.01.2022.

12.02.2022.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

 

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Prof.dr Lenart Đerđ

.

Kabinet br. III

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. V

Zaštita i revitalizacija*

Prof.dr Nusret Mujagić

19.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. V

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

18.01.2022.

08.02.2022.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

Kabinet br. III

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

.

Kabinet br. II

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Prof.dr Nusret Mujagić

19.01.2022.

09.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

26.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet muzike

Mjerenje i vrednovanje radova*

Doc.dr Goran Pejičić

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti