Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

 

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Sead Rešić

 

Mali amfiteatar

Uvod u arhitekturu

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

Kabinet br. III

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Sead Rešić

11.10.2023.

25.10.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. IV

Elementi projektovanja

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

13.10.2023.

30.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

15.00

11.30

Kabinet br. VI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

16.10.2023.

30.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.15

15.15

Kabinet br. VI

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

06.10.2023.

16.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.45

17.00

Kabinet br. IX

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

04.10.2023.

18.10.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

04.10.2023.

18.10.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Otpornost materijala

Prof. dr Milorad Živković

06.10.2023.

20.10.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Prof.dr Nusret Mujagić

04.10.2023.

18.10.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

08.30

08.30

Sudnica

Građevinski materijali*

Prof. dr Almir Šabović

02.10.2023.

16.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11.30

11.30

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

16.00

16.00

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – porodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

13.10.2023.

30.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

15.00

11.30

Kabinet br. VI

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

Utorak

12.00

Kabinet saobraćaja

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

13.10.2023.

30.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

15.00

11.30

Kabinet br. VI

Osnovi fundiranja

Prof. dr Almir Šabović

02.10.2023.

16.10.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11.30

11.30

Kabinet br. IX

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

12.10.2023.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

Utorak

12.00

Kabinet saobraćaja

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

Utorak

12.00

Kabinet saoraćaja

Zaštita i revitalizacija*

Prof.dr Nusret Mujagić

04.10.2023.

18.10.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

13.10.2023.

30.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

15.00

11.30

Kabinet br. VI

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

03.10.2023.

Utorak

12.00

Kabinet saobraćaja

Savremena arhitektura

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

13.10.2023.

30.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

15.00

11.30

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

13.10.2023.

30.10.2023.

Petak

Ponedjeljak

15.00

11.30

Kabinet br. VI

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

14.10.2023.

28.10.2023.

Subota

Subota

16.00

16.00

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Prof.dr Nusret Mujagić

04.10.2023.

18.10.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

12.10.2023.

26.10.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet saobraćaja

Mjerenje i vrednovanje radova*

Prof. dr Milorad Živković

06.10.2023.

20.10.2023.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti