Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Matematika I (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Enes Mujić

14.06.2021.

23.07.2021.

ČETVRTAK

PETAK

14.00

16.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II Predavanja

Prof.dr Radoslav Galić

16.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

 

11.00

11.00

 

Mali amfiteatar

Matematika II

Vježbe

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

Uvod u arhitekturu

Vježbe

Prof. dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti 

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

09.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Kabinet br. II

Istorija arhitekture i umjetnosti  Vježbe

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Nusret Mujagić

09.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike* Predavanja

Prof.dr Halid Žigić

23.06.2021.

14.07.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Kabinet informatike

Sociologija* Predavanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2021.

06.07.2021.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

Veliki amfiteatar

Sociologija Vježbe

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

16.06.2021.

30.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

16.00

16.00

Kabinet br. I

Matematika III (VJEŽBE)

Senad Hodžić, demonstrator

 

 

 

Mali amfiteatar

Elementi projektovanja(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

12.06.2021

03.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

1Veliki amfiteatar

Engleski jezik II (VJEŽBE)

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II(Predavanja + Vježbe)

Mr Mebrura Selić, lektor

 

14.06.2021.

09.07.2021.

PONEDJELJAK

PETAK

 

13.30

13.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

09.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Kabinet br. II

Arhitektonske konstrukcije

Vježbe

 

 

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

09.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Kabinet br. II

Urbanističko i prostorno planiranje

Vježbe

 

 

 

 

 

Otpornost materijala Predavanja

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

09.06.2021.

10.07.2021.

SRIJEDA

SUBOTA

11.00

11.00

 

Otpornost materijala

Vježbe

Doc.dr Ivica Marinović

Doc. Dr Goran Pejičić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

09.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Vježbe

 

 

 

 

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

19.06.2021.

03.07.2021.

SUBOTA

SUBOTA

14.00

13.00

Sudnica

Građansko pravo (VJEŽBE)*

Asim Bojić, vss

 

 

 

Sudnica

Građevinski materijali* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

09.06.2021.

10.07.2021.

SRIJEDA

SUBOTA

11.00

11.00

Kabinet br. II

Građevinski materijali*

Vježbe

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija(Predavanja + Vježbe)

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021

10.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

Principi konstruisanja(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

Projektovanje – javni objekti

Vježbe

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Osnovi fundiranja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021

10.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

09.00

09.00

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Vježbe

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Tehnička mehanika Predavanja

Doc.dr Enes Mujić

17.06.2021.

08.07.2021.

Četvrtak

Četvrtak

16.00h

16.00h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Vježbe

 

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Organizacija građenja*  Predavanja

Prof.dr Lenart Đerđ

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. V

Organizacija građenja*  Vježbe

 

 

 

 

 

Zaštita i revitalizacija*  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

09.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Zaštita i revitalizacija*  Vježbe

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Lenart Đerđ

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. V

Savremena arhitektura(Predavanja + Vježbe)

Prof.dr Ivan Hegediš

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti Predavanja

Prof.dr Ivan Hegediš

08.06.2021.

29.06.2021.

UTORAK

UTORAK

12.00

12.00

Kabinet br. III

Projektovanje – privredni objekti  Vježbe

 

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja Predavanja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.06.2021

10.07.2021

SUBOTA

SUBOTA

10.00

10.00

Kabinet br. II

Menadžment tehnologija građenja  Vježbe

 

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*  Predavanja

Prof.dr Nusret Mujagić

09.06.2021.

07.07.2021.

SRIJEDA

SRIJEDA

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – urbani kontekst* Vježbe

 

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva*  Predavanja

Prof.dr Jasminka Sadadinović

26.06.2021.

07.07.2021.

Subota

Srijeda

13.00h

13.00h

Kabinet muzike

Mjerenje i vrednovanje radova* Predavanja

Doc.dr Goran Pejičić

09.06.2021.

10.07.2021.

SRIJEDA

SUBOTA

11.00

11.00

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti