Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

 

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Sead Rešić

 

Mali amfiteatar

Uvod u arhitekturu

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

Kabinet br. III

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Sead Rešić

14.06.2023.

12.07.2023.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. I

Elementi projektovanja

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

21.06.2023.

14.07.2023.

Srijeda

Petak

15.30

13.30

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

30.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

08.06.2023.

10.07.2023.

Četvrtak

Ponedjeljak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Kabinet br. II

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Kabinet br. II

Otpornost materijala

Doc. dr Milorad Živković

 

 

 

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2023.

24.06.2023.

Subota

Subota

13.00

12.00

Sudnica

Građevinski materijali*

Prof. dr Almir Šabović

09.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

17.00

17.00

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

17.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

21.06.2023.

14.07.2023.

Srijeda

Petak

15.30

13.30

Kabinet br. III

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

21.06.2023.

14.07.2023.

Srijeda

Petak

15.00

12.00

Kabinet br. III

Osnovi fundiranja

Prof. dr Almir Šabović

09.06.2023.

07.07.2023.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

15.06.2023.

20.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Prof.dr Lenart Đerđ

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Zaštita i revitalizacija*

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

21.06.2023.

14.07.2023.

Srijeda

Petak

15.30

13.30

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

20.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Savremena arhitektura

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

21.06.2023.

14.07.2023.

Srijeda

Petak

15.30

13.30

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

21.06.2023.

14.07.2023.

Srijeda

Petak

14.00

12.30

Kabinet br. III

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

17.06.2023.

01.07.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. II

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2023.

03.07.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

22.06.2023.  13.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. IV

Mjerenje i vrednovanje radova*

Doc. dr Milorad Živković

 

 

 

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti