Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Sead Rešić

 

 

Uvod u arhitekturu

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Doc .dr Dragica Arnautović-Aksić

 

 

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Sead Rešić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

BKC Tuzla

Elementi projektovanja

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Engleski jezik II

Doc. dr Mirnes Avdić

27.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

09.00

16.30

BKC Tuzla

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Urbanističko i prostorno planiranje

Doc. dr Dragica Arnautović Aksić

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Otpornost materijala

Doc. dr Zdravko Vučičević

28.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Građansko pravo*

Prof. dr Brana Komljenović

29.06.2024.

27.07.2024.

Subota

Subota

09.00

12.00

BKC Tuzla

Građevinski materijali*

Prof. dr Almir Šabović

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Prof. dr Lenart Đerđ

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Projektovanje – porodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Principi konstruisanja

Prof. dr Lenart Đerđ

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

BKC Tuzla

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Osnovi fundiranja

Prof. dr Almir Šabović

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Tehnička mehanika

Doc. dr Enes Mujić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Prof. dr Lenart Đerđ

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Organizacija građenja*

Prof. dr Lenart Đerđ

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Zaštita i revitalizacija*

Prof. dr Almir Šabović

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Savremena arhitektura

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Menadžment tehnologija građenja

Prof. dr Almir Šabović

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

27.06.2024.

12.07.2024.

Četvrtak

Petak

10.00

11.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

27.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Mjerenje i vrednovanje radova*

Doc. dr Zdravko Vučičević

28.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti