Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

21.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof.dr Sead Avdić

15.04.2021.god.

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

06.05.2021.god.

Četvrtak

10:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

14.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

27.04.2021.god.

Utorak

14:30 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Otpornost materijala

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Prof.dr Nusret Mujagić

06.05.2021.god.

Četvrtak

10:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Sudnica

Građevinski materijali*

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

16.04.2021.god.

Petak

10:00 – 12:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

27.04.2021.god.

Utorak

14:30 h

Kabinet br. III

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

27.04.2021.god.

Utorak

14:30 h

Kabinet br. III

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Prof.dr Lenart Đerđ

 

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

27.04.2021.god.

Utorak

14:30 h

Kabinet br. III

Zaštita i revitalizacija*

Prof.dr Nusret Mujagić

06.05.2021.god.

Četvrtak

10:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

27.04.2021.god.

Utorak

14:30 h

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

27.04.2021.god.

Utorak

14:30 h

Kabinet br. III

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

27.04.2021.god.

Utorak

14:30 h

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Prof.dr Nusret Mujagić

22.04.2021.god.

Četvrtak

10:00 – 14:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

29.04.2021.god.

Četvrtak

10:00 – 11:00 h

Kabinet br. VI

Mjerenje i vrednovanje radova*

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti