Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

 

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Sead Rešić

 

Mali amfiteatar

Uvod u arhitekturu

Doc.dr Dragica Arnautović-Aksić

 

Kabinet br. III

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Doc .dr Dragica Arnautović-Aksić

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Sead Rešić

17.04.2024.

Srijeda

11.00

Kabinet br. V

Elementi projektovanja

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

19.04.2024.

Petak

14.00

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc. dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

11.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof. dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof. dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Otpornost materijala

Prof. dr Milorad Živković

 

 

 

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

19.04.2024.

Petak

14.00

Kabinet br. V

Građansko pravo*

Prof. dr Brana Komljenović

13.04.2024.

Subota

08.30

Sudnica

Građevinski materijali*

Prof. dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Prof. dr Lenart Đerđ

23.04.2024.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – porodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

19.04.2024.

Petak

14.00

Kabinet br. V

Principi konstruisanja

Prof. dr Lenart Đerđ

11.04.2024.

Četvrtak

11.00

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

 

 

 

Kabinet br. VII

Osnovi fundiranja

Prof. dr Almir Šabović

 

 

 

Kabinet br. IX

Tehnička mehanika

Doc. dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Prof. dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Organizacija građenja*

Prof. dr Lenart Đerđ

11.04.2024.

Četvrtak

11.00

Kabinet br. V

Zaštita i revitalizacija*

Prof. dr Almir Šabović

02.04.2024.

Utorak

12.00

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

19.04.2024.

Petak

14.00

Kabinet br. V

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

11.04.2024.

Četvrtak

11.00

Kabinet br. V

Savremena arhitektura

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

19.04.2024.

Petak

14.00

Kabinet br. V

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

 

 

 

Kabinet br. VII

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

19.04.2024.

Petak

14.00

Kabinet br. V

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

19.04.2024.

Petak

12.00

Kabinet saobraćaja

Mjerenje i vrednovanje radova*

Prof. dr Milorad Živković

 

 

 

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti