Ekonomski fakultet

Studijski program – Marketing i trgovina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

Kabinet br. I

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi informatike 

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća  

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Marketing

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Poslovne finansije

Doc.de Mirsad Nalić

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Marketing prodaje

Doc.dr Sreto Aleksić

 

 

 

 

Korporativne finansije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

Kabinet br.III

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Anka Bulatović

23.06.2023.

21.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Promocija

Doc.dr Mirsad Nalić

23.06.2023.

21.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

16.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta

Doc. dr Lidija Vučićević

22.06.2023.

20.07.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Mirsad Nalić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ponašanje potrošača*

Prof.dr Damir Šarić

06.06.2023.

11.07.2023.

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. I

Marketing u turizmu*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Izet Banda

16.06.2023.

14.07.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti