Prof. dr. Jasminka H. Halilović


EU KALLOS TUZLA

REZULTATI  SA ZAVRŠNOG ISPITA ODRŽANOG   9.10.2021.

H.HALILOVIĆ  JASMINKA, RED PROF.

NASTAVNI PREDMET:

Mikrobiologija sa parazitologijom (Fakultet zdravstvenih nauka)

  1. 051-15-S    18 BODOVA
  2. 047-17-FA    26 BODOVA

Mikrobiologija sa parazitologijom (POLJOPRIVREDNI FAKULTET)

  1. 058-17-PO (USMENI)

Biologija sa humanom genetikom

  1. 001-20-RA  30 BODOVA
  2. 024-18-RA  26 BODOVA
  3. 010-20-FA   5 BODOVA

UVID U RADOVE I UPISOCJENA ODRŽAĆE SE 12.10.2021.  U 16.30 SATI U PRAKTIKUMU 7.

 

U TUZLI, 10.10.2021.GODINE

H.HALILOVIĆ  JASMINKA, RED PROF.