Prof. dr. Jasminka H. Halilović


EU KALLOS TUZLA

PREDISPITNE AKTIVNOSTI I REZULTATI ISPITA IZ MED. BIOL. SA  HUMANOM  GENETIK OM  I BIOLOGIJE  SA HUMANOM GENETIKOM  2020/2021

PREDMETNI NASTAVNIK: PROF. DR. JASMINKA H.HALILOVIĆ

 

BROJ INDEKSA

1.

PARC

2.

PARC

PRAKT.

ISPIT

SEM.

RAD

AKTIV.

ZAVR.

ISPIT

UK.

OCJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.5.21.

11.6.21.

 

 

14.6.21.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        

008-20-ST

10

15

POLOŽ.

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2.        

009-19-MF

 

 

USL.

15

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        

004-20-MF

15

15

POLOŽ.

15

5

40

90

9

 

 

 

 

 

 

4.        

015-20 ST

13

15

POLOŽ.

15

5

40

88

9

 

 

 

 

 

 

5.        

034-19-S

 

 

 

15

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

6.        

004-20-ST

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.        

017-19-FT

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

8.        

023-20-S

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

9.        

006-19-ST

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    

005-20 RA

 

9

POLOŽ

15

5

20

 

 

 

 

 

 

 

 

11.    

003-20-ST

10

4

POLOŽ

15

5

36

70

7

 

 

 

 

 

 

12.    

005-20-MF

 

9

USL.

15

5

30,5

60

6

 

 

 

 

 

 

13.    

009-20-MF

15

 10

POLOŽ.

20

5

36

86

9

 

 

 

 

 

 

14.    

009-20 RA

8

11

POLOŽ.

 

5

13

 

 

 

 

 

 

 

 

15.    

024-18-RA

 

 

 

15

 

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

16.    

005-20-S

 

13

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

17.    

016-20-S

 

13

 

15

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18.    

017-20-SI

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    

023-20-SI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

20.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.    

001-20-FA

6

12

USL.

15

5

14

 

 

 

 

 

 

 

 

22.    

010-20-S

 

6

 

15

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23.    

021-20-S

NEČITKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.    

029-20-S

9 P

0P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.    

006-20-ST

 

8

USL.

15

5

8

 

 

 

 

 

 

 

 

26.    

010-20-MF

5

10

USL.

15

5

25

60

6

 

 

 

 

 

 

27.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.    

020-20-S

6

13

 

15

 

31

65

7

 

 

 

 

 

 

29.    

012-20-RA

2

7

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.    

025-20-S

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

31.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.    

028-20-ST

 

 

POLOŽ

15

5

35

55

6

 

 

 

 

 

 

33.    

026-20-S

10

13

 

15

 

28

66

7

 

 

 

 

 

 

34.    

008-20-MF

15

15

POLOŽ.

15

5

46

96

10

 

 

 

 

 

 

35.    

008-19-ST

 

 

 

15

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

36.    

003-20-MF

0

 

NIJE PO

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.    

013-18-S

 

 

 

15

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

38.    

012-20-S

 

13

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

39.    

039-20-S

14

15

 

15

5

42

81

8

 

 

 

 

 

 

40.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.    

006-20-S

6

2

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

42.    

 

 

 

USL.

15

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

43.    

018-20-FA

 

5

NIJE PO

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.    

013-20-MF

 

 

USL.

15

5

27

 

 

 

 

 

 

 

 

45.    

015-20-S

 

6

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

46.    

003-20-RA

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.    

 

 

 

 

 

 

27,5

 

 

 

 

 

 

 

 

48.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.    

007-20-S

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

50.    

011-20-S

13

14

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.    

007-20-MF

14

15

POLOŽ

15

5

42

91

9

 

 

 

 

 

 

52.    

011-20-ST

15

14

USL.

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.    

011-19-FT

10

5

 

15

 

28

58

6

 

 

 

 

 

 

54.    

013-20-SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.    

007-20-S

 

13

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

57.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.    

16-20-FT

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.    

002-20FT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.    

001-20-MF

13

13

USL.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.    

025-19-S

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

62.    

024-20-ST

10

8

USL

15

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

63.    

018-20-S

3

15

 

15

 

36

69

7

 

 

 

 

 

 

64.    

010-20-FA

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.    

027-18-S

8

7

 

15

 

26

56

6

 

 

 

 

 

 

66.    

001-20-RA

8

 

 

15

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

67.    

014-20-ST

12

9

POLOŽ.

15

 

42

78

8

 

 

 

 

 

 

68.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.    

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

70.    

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

71.    

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM

PRAKTIČNI ISPIT USLOVNO SU POLOŽILI :  HUSIĆ  ZERINA  I DJEDOVIĆ SEMIR.

72.   012-17-FA

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

73.   034-17-FA

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

74.   029-19-S

 

 

 

15

 

40

55

6

 

 

 

 

 

 

 

75.   043-19-S

 

 

 

15

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

76.   005-20-S

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

77.   023-20-SI

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

78.   006-20-S

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

79.   035-19-SI

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNI FAKULTET FORENZIKA

OSNOVI FORENZIČKE BIOLOGIJE

HODŽIĆ ŠAHA  002-20-FO     OCJENA   ŠEST (6)

UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 2.7.2021.GODINE U 12 SATI U PRKTIKUMU 7. STUDENTI KOJI NISU BRANILI SEMINARSKE, MOGU IH BRANITI 2.7.2021, NA UPISU OCJENA.

STUDENTIMA KOJI SU PROŠLE GODINE  SLUŠALI PREDMET, NJIHOVI BODOVI IZ PARCIJALA  I SEMINARSKOG RADA BIĆE NAKNADNO UNESENI U TABELU (NA DAN UPISA OCJENA).