Uprava


 

Studentska služba

Generalni sekretar Univerziteta

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla

Almina Kuduzović, dipl. pravnik

Ul. Maršala Tita 2A – 2B, Tuzla

+387 35 299 085

+387 35 299 091; +387 35 299 092

 


+387 35 299 093

a.kuduzovic@eukallos.edu.ba

ss@eukallos.edu.ba

almina.kuduzovic13@gmail.com   

pon – sub : 08:00 – 19:00 h

V.D. Rektor

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

+387 35 299 084

+387 60 319 59 71

stankovicnedeljko@gmail.com

V.D. Dekani

Ekonomski fakultet

Pravni fakultet

Fakultet zdravstvenih nauka

Doc. dr Izet Banda

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Mithat Tabaković

+387 35 299 087

+387 35 299 084

+387 35 299 087

+387 61 720 873

+387 60 319 59 71

izet.banda@gmail.com

stankovicnedeljko@gmail.com

m.tabakovic@eukallos.edu.ba

Pedagoški fakultet

Fakultet političkih nauka

Tehnički fakultet

Prof. dr Esed Karić

 Prof. dr Kemal Brkić

Prof. dr Jasminka Sadadinović

+387 35 299 088

+387 35 299 088

+387 35 299 087

+387 61 164 060

 

 

 ekgrada@gmail.com  kemal.brkic@yahoo.com j.sadadinovic@eukallos.edu.ba
Medicinski fakultet
Akademik prof.dr Rudika Gmajnić
+387 35 299 085
+387 60 319 59 78
rudika.gmajnic01@gmail.com

Tehnička podrška

Dipl. ing. informatike Mehrudina Musić

+387 35 299 091

mehrudina.music82@gmail.com