Uprava


 

Studentska služba

Šef studentske službe

Generalni sekretar univerziteta

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla

Amela Ibričić dipl. pravnik

Almina Kuduzović, dipl. pravnik

Ul. Maršala Tita 2A – 2B, Tuzla

+387 35 299 091;

+387 35 299 092

+387 35 299 085

+387 35 299 091; +387 35 299 092

 

 

+387 35 299 093

sef.ss@eukallos.edu.ba a.kuduzovic@eukallos.edu.ba
ss@eukallos.edu.ba

pon – sub : 08:00 – 19:00 h

V.D. Rektor

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

+387 35 299 084

+387 60 319 59 71

Srbija: +381 63/593 – 047

Austrija: +43 664 1427929

n.stankovic@eukallos.edu.ba

V.D. Dekani

Ekonomski fakultet

Pravni fakultet

Fakultet zdravstvenih nauka

Doc. dr Izet Banda

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Mithat Tabaković

+387 35 299 087

+387 35 299 084

+387 35 299 087

+387 61 720 873

+387 60 319 59 71

i.banda.eukallos.edu.ba

n.stankovic@eukallos.edu.ba

m.tabakovic@eukallos.edu.ba

Pedagoški fakultet

Fakultet političkih nauka

Tehnički fakultet

Prof. dr Esed Karić

 Prof. dr Kemal Brkić

Prof. dr Jasminka Sadadinović

+387 35 299 088

+387 35 299 088

+387 35 299 087

+387 61 164 060

 

 

e.karic@eukallos.edu.ba  k.brkic@eukallos.edu.ba j.sadadinovic@eukallos.edu.ba
Medicinski fakultet
Akademik prof.dr Rudika Gmajnić
+387 35 299 085
+387 60 319 59 78
r.gmajnic@eukallos.edu.ba

Šef službe za informacione tehnologije

         Bibliotekar

Naučni skup

Mr Mehrudina Jašić

Mirza Huremović

             +387 35 299 091

             +387 35 299 092

naucni.skup@eukallos.edu.ba
+387 35 299 091

+387 35 299 092

 

              biblioteka@eukallos.edu.ba

it@eukallos.edu.ba

             

 

Časopis Naučna revija

 

naucna.revija@eukallos.edu.ba