Strategijski menadžment – rezultati kolokvijalnog ispita; 22.11.2019.god.


R.br. Br. indeksa Br. bodova Ocjena
1. 002/16-MP 80 8
2. 011/16-MP 71 7
3. 003/16-MP 66 7