Radiologija – obavještenje za studente


Poštovani studenti,

Potrebno je da napišite seminar na teme koje ste  dobili za oba predmeta Radioterapija i Intervencijska radiologija, i  potrebno je dostaviti printanu verziju seminara  u Wordu , spiralni uvez, a kako ste već dobili i upute za izradu samog rada ( sadržaj i forma).
Prilikom izrade seminarskog rada potrebno se držati uputa Evropski univerziteta “Kallos” Tuzla.
U slučaju da u međuvremenu počne održavanje nastave, ista će se održavati prema rasporedu koji će se naknadno utvrditi  i tada će vam biti potrebne ppt prezentacije, koje  će te  napraviti na temelju teksta iz seminara ( 15-20 slajdova).
Dr. med. sci Hasan Osmić