Prof. dr Jasminka Sadadinović


Ispit obavljen 02.07.2021. godine

Dizajniranje i sinteza lijekova

  broj indeksa               broj poena             ocjena

 1. 066/16-FA                    67                             7
 2. 037/15-FA                    60                             6
 3. 035/17-FA                    66                             7

Industrijska proizvodnja lijekova

 1. 025/18-FA                   79                             8
 2. 033/18-FA/v                77                             8
 3. 010/17-FA                   68                             7
 4. 034/17-FA                   56                             6

Farmaceutska tehnologija

 1. 039/17-FA                      30                            5
 2. 064/16-FA                      45                            5
 3. 037/16-FA                      35                            5
 4. 035/17-FA                      42                            5    

Upis ocjena u srijedu, 07.07.2021. godine u 09.30 sati.