Prof.dr Jasminka H.Halčilović – rezultati ispita;10.09.2020.god.


MEDICINSKA BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

 

BR.INDEKSA

PRAKTIČNI

ISPIT

ZAVRŠNI TEST

30.6.2020.

PRAKTIČNI

ISPIT 13.7.2020

ZAVRŠNI TEST

21.7.2020.

ZAVRŠNI TEST

10.9.2020.

 

 

 

 

 

 

006-19-ST

NIJE POLOŽIO

 

POLOŽIO

18,5

6

015-19-MF

USLOVNO

21

POLOŽIO

27

 

006-19-MF

POLOŽIO

27,5

 

 

 

011-19-MF

USLOVNO

27,5

 

 

 

 

POLOŽIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004-19-MF

NIJE POLOŽIO

 

POLOŽIO

26,5

 

008-19-ST

USLOVNO

 

POLOŽILA

15

18

005-19-MF

POLOŽIO

24

 

 

 

012-19-MF

POLOŽIO

16,5

 

21,5

23

014-19-MF

USLOVNO

24,5

 

 

 

 

NIJE POLOŽILA

 

 

 

 

 

USLOVNO

 

 

 

 

003-19-MF

POLOŽIO

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013-19-MF

 

 

POLOŽIO

23,5

 

017-19-MF

POLOŽIO

18,5

 

26

 

001-19-MF

POLOŽIO

19

 

17

 

006-18-ST

 

 

POLOŽIO

20

 

 

POLOŽIO

47

 

 

 

 

POLOŽIO

45

 

 

 

008-19-MF

USLOVNO

22

POLOŽIO

27

 

 

 

 

 

 

                   

UPIS OCJENA I UVID U RADOVE ODRŽAĆE SE 24.9.2020. U 13,30 SATI U PRAKTIKUMU ZA BIOLOGIJU

PRAKTIČNI ISPIT JE 22.9. 2020. U 12 SATI

BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

BR.INDEKSA

ZAVRŠNI TEST

30.6.2020

ZAVRŠNI TEST

21.7.2020

ZAVRŠNI TEST

10.9.2020

018-19-RA

26

 

 

035-18-RA

16

 

 

019-19-S

23

 

 

034-19-S

11

17

16

009-18-FT

23

 

 

 

 

 

 

023-19-S

 

29

 

017-19-S

24

 

 

002-18-RA

24

 

 

024-18-RA

8,5

 

 

001-19-S

23

 

 

033-19-S

23

 

 

016-19-S

23

 

 

028-18-S

10

14,5

 

006-19-S

16,5

17

30

022-19-S

16

16

27

015-19-RA

21

18

35

002-19-SI

21

20

23

024-19-S

19,5

28

 

020-19-S

27

 

 

011-19-ST

24

 

 

 

23

 

 

029-18-S

8

26,5

 

027-17-FT

 

12,5

7

013-19-S

24

 

 

026-16-SI

24

 

 

004-19-S

28

 

 

 

 

 

 

013-18-S

21

21,5

 

005-19-FT

20

38,5

 

037-19-S

12,5

23

 

039-19-S

17

 

 

014-18-S

34

 

 

030-19-RA

23

 

 

005-18-S

20,5

 

 

003-19-FA

25

 

 

012-18-S

11

 

 

043-19-S

26

 

 

007-19-FT

25

 

 

029-19-S

24

 

 

011-19-FT

 

20

 

 

 

 

 

12-17-FT

20,5

35

 

027-18-FT

16,5

23

 

005-19-S

17,5

35

 

025-19-S

 

18

 

042-19-SI

31

 

 

006-18-ST

 

20

 

051-15-S

9

33

 

027-18-S

20,5

5

4

003-19-S

27

 

 

009-19-SI

25

 

 

 

 

 

 

032-19-S

21,5

 

35

023-19-S

16,5

 

 

019-16-RA

 

 

12

035-18-RA

 

 

25

022-18-S

 

 

25

005-16-FT

 

 

24

MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM

005-18-S

 

 

16

022-18-S

 

 

23