Prof.dr Izet Banda – nadoknada nastave


Obavještavaju se studenti da će se nadoknada nastave kod prof.dr Izeta Bande održati 14.05.2019. godine u sljedećim vremenskim terminima:

  • Preduzetništvo 10:00 h,
  • Međunarodno poslovno finansiranje 12:00 h,
  • Strategijski menadžment 14:00 h,
  • Spoljnotrgovinsko poslovanje 15:00 h.