Prof. dr Husejn Musić – Pedagoška grupa predmeta


Obavještavaju se studenti da je predavanje i ispit kod prof. dr Husejna Musića zakazana za subotu, 19. novembra odgođena. Nadoknada termina biće naknadno objavljen.