Prof. dr Hris Huseinagić – Obavještenje za studente


Broj-ind Godina
studija
Ciklus Smijer Kompjuterizovane radiološke metode Modifikacija radioloških metoda  
021/16-RA 4 1 RA Metode akvizicije podataka Modifikacije radioloških metoda u prikazu velikih zglobova  
027/16-RA 4 1 RA Kontrola kvaliteta nakon CT akvizicije Modifikacije radioloških metoda u forenzičnoj radiologiji  
073/16-RA 4 1 RA Kontrastna sredstva u CT dijagnostici Modifikacije radioloških metoda u prikazu urotrakta  
078/17-RA 4 1 RA Dozimetrija u CT dijagnostici Modifikacije radioloških metoda u prikazu abdomena  
038/15-RA 4 1 RA CT protokoli u neurologiji Modifikacije radioloških metoda kod starih I teško bolesnih pacijenata Nije ispunila obaveze
016/16-RA 4 1 RA CT protokoli u pulmologiji Anesteziološka potpora radiološkim pacijentima  Nije ispunio obaveze
047/17 4 1 RA CT protokoli u gastroenterologiji Modifikacije I dopune radioloških pretraga ozlijeđenih pacijenata Nije ispunio obaveze
051/16 4 1 RA CT protokoli u urologiji Rad I RTG aparati u jedinici intenzivne njege