Jezici za obilježavanje teksta

Jezici za obilježavanje teksa


Prof. dr Zvezdan Stojanović

U ovoj knizi će se obraditi jezici za obilježavanje teksta. Obilježavanje struktrure dokumenta olakšava njegovu automatsku obradu. Jezici za obilježavanje pored vizuelne prezentacije opisuju i logičku strukturu dokumenta.

U knjizi će biti obrađeni neki od najpoznatijih jezika za obilježavanje kao što su HTML, xml, ali i na XML – u bazirani jezici (XML aplikacije), kakvi su SVG i WML.

Category: