Integralni strategijski menadžment

Integralni strategijski menadžment


Prof. dr Boško Nadoveza

Koncepcijsko struktuiranje i sama izrada ovog udžbenika bila je determinisana opšteusaglašenim stavovima po pitanju sadržaja procesa strategijskog menadžmenta ( analiza, izbor, implementacija) kao i usmjerenjima stručnjakakoji su jasno ukazali na moguće pravce teorijskog razvoja ove oblasti. U taj kontekst smeštena su izračunavanja i istraživanja autora ovoga udžbenika, koja su generalno bila usmerena ka traženju rešenja i pomaka radi stvaranja koncepta integralnog strategijskog menadžmenta, koji je jedini u stanju da ostvari visoko postavljenu ulogu.

Category: