Finansijska tržišta

Finansijska tržišta


Prof. dr Nevenka Nićin

Knjiga Finansijska tržišta namjenjena je upoznavanju finansijskih tržišta, institucija i finansijskih instrumenata na dosiplomskim, diplomskim i master studijima.

Ova knjiga objašnjava finansijska tržišta, finansijske institucije i finansijske instrumente koji su u funkciji tržišta. Ona omogućava konceptualni okvir koji se može koristiti za razumevanje smisla, značaja i uloga postojanja i razvoja finansijskih tržišta uopšte. Knjiga naudi analizu rizika sa kojima se suočavaju investitori i štediše interakcijom finansijskih instrumenata kroz finansijske institucije i finansijska tržišta, kao i strategije kojima se ti prinosi mogu kontrolisati, pomoću kojih se njima može upravljati.

Category: