Bezbjednost u drumskom saobraćaju

Bezbednost drumskog saobraćaja


Dr Miodrag Tojagić

Današnji razvoj civilizacije iskazao je veliku potrebu za razvojem saobraćaja, a posebno drumskog saobraćaja, koji kao ni jedan drugi vid saobraćaja ne omogućava prevoz od “vrata do vrata”. To je jedan od razloga zašto se, u današnje vreme, smatra da je drumski saobraćaj jedan od osnovnih elemenata na kojima počiva svako savremeno društvo. Pored prednosti koje pruža, saobraćaj izaziva i niz štetnih posljedica: zagađenje životne okoline, stvaranje buke, zastoje u saobraćaju, ugrožavanje okoline prevozom opasnih materija, požare, socijalno narušavanje međuljudskih odnosa izazvanih saobraćajem i druge posljedice.

Category: