Arhitektura, protokoli i servisi interneta

Arhitektura, protokoli i servisi interneta


Dr Zvezdan Stojanović

Internet predstavlja informacionu tehnologiju koja je najradikalnije promijenila svijet i najviše doprinjela internalizaciji i globalizaciji. Tokom pedesetak godina svog postojanja Internet je evoluirao, mijenjao uloge, ali bismo s pravom mogli reći da Internet danas predstavlja najveću informaciono – telekomunikaciono – poslovnu platformu. U knjizi će se prvenstveno razmatrati prva dva aspekta.

Knjiga je namjenjena studentima Tehničkog fakulteta Evropskog univerziteta u Brčkom, ali može poslužiti i kao koristan udžbenik i za ostale fekultete na kojima se kao predmeti razmatraju “Internet” i “Uvod u veb”.

Category: