Pravo EU – rezultati ispita; 18.09.2019.god.


Rezultati ispita iz predmeta Pravo EU, rađenog 18.09.2019.godine:

R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 02/15-OP 5