Poziv za prijave UNESCO/Japan stipendije za mlade istraživače (UNESCO/Keizo Obuchi program stipendija za istraživače) za 2018. godinu


U okviru zajedničkog programa UNESCO-a i Vlade Japana za stipendiranje mladih istraživača otvorenj e konkurs za dodjelu 10 stipendija u cilju izgradnje ljudskih kapaciteta. Poziv je otvoren za istraživače do 40 godina starosti koji imaju završene postdiplomske studije (master ili doktorat), a stipendije su namijenjene za istraživačke projekte u trajanju od 3 – 9 mjeseci u sljedećim oblastima:

  1. Okoliš ( sa posebnim naglaskom na smanjenje rizika od katastrofa);
  2. Međukulturni dijalog;
  3. Informacione i komunikacione tehnologije, i
  4. Mirno rješavanje sukoba.

Istraživački projekti na druge teme neće se uzeti u razmatranje.

Aplikacioni obrazac popunjen na engleskom jeziku u štampanoj i elektronskoj formi, kao i definisanu prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti poštom Državnoj komisiji za UNESCO najkasnije do 30.10.2018. godine.

Aplikacioni obrasci u elektronskoj formi, kao i detaljne informacije o uslovima i načinu apliciranja, mogu se preuzeti na web stranici:

https://en.unesco.org/fellowship/keizo-obuchi/institutional-page/new-call-aplications-cycle-2018

ili u sekretarijatu Univerziteta.