Organizacija zdravstvene zaštite – rezultati ispita; 24.06.2020.god.


Rbr

Br.indeksa

Ocjena

1.       

045/18-FA/V

8

2.       

032/17-FA/V

9

3.       

008/17-FA

7

4.       

019/19-FA

5

5.       

012/17-FA

5

6.       

010/17-FA

7

7.       

018/19-FA

8

8.       

033/18-FA

7

9.       

016/17-FT

5

10.   

004/17-RA

6

11.   

030/17-S

5

12.   

062/17-S

6

13.   

019/17-S

7

14.   

041/17-S

6

15.   

038/18-S/V

7

16.   

069/17-S

9

17.   

017/18-S

7

18.   

002/17-RA

7

19.   

016/19-S

6

20.   

029/17-RA

6

21.   

001/19-MF

8

22.   

017/19-MF

8

23.   

011/19-MF

6

24.   

002/19-MF

7

25.   

004/19-MF

7

26.   

005/19-MF

8

27.   

012/19-MF

8

28.   

010/19-MF

8

29.   

019/19-MF

8

30.   

006/19-MF

6

31.   

003/19-MF

7

32.   

015/19-MF

8

33.   

008/19-MF

8

34.   

009/19-MF

8

35.   

014/19-MF

8

36.   

040/17-ST

6

37.   

023/17-ST

7

38.   

023/18-ST

8