Opšta psihologija – rezultati ispita; 23.01.2019.god.


R.br Br.indeksa Ocjena
1. 006/18-VPU 5
2. 031/18-VPU/v 5
3. 007/18-VPU/v 5
4. 014/18-VPU/v 5
5. 020/18-VPU/v 5