Opšta fizika – rezultati ispita; 26.01.2019.god.


R.br Br.indeksa Kolokvij i završni ispit Seminarski rad Prezentacija seminarskog rada Ukupan broj bodova
 

1

010/18   MrMiF/v 70 0 0 70
 

2

003/18

MrMiF

55 0 0 55
 

3

002/18

MrMiF/v

40 0 0 40
4   016/18 MrMiF/v

 

58               0             0   58
5 009/18

MrMiF/v

 

               78               0             0      78
6  024/18 MrMiF/v

 

               55           10            0    55
7     004/18

MrMiF

 

               22           0           0    22
8 017/18

MrMiF/v

 

                 8           0           0      8
9  006/18 MrMiF/v

 

               45           1 0          0      55
10   018/18 MrMiF/v

 

               45          1 0            0     55
11 008/18

MrMiF/v

               45             10             0      55

 

Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:

55-64  ocjena 6

65-74  ocjena 7

75-84  ocjena 8

85-94  ocjena 9

95-100  ocjena 10