Oblikovanje lijekova – rezltati ispita; 02.07.2020.god.


Upis ocjena će se održati u subotu 11.07.2020.godine sa početkom u 10:30 h

R.br.

Br.indeksa

Ocjena

1.       

015/19-FA

8

2.       

019/19-FA

7

3.       

026/18-FA

7

4.       

047/17-FA

8

5.       

021/18-FA

7

6.       

018/18-FA

8

7.       

043/16-FA

7

8.       

064/16-FA

6

9.       

007/18-FA

6

10.   

039/17-FA

8