Obavještenje za studente Medicinskog fakulteta


Obavještavaju se studenti Medicinskog fakulteta da je kabinet Anatomije slobodan za vježbe u sledećim terminima:

Datum Vrijeme
19.09.2018.god. 10:00 – 12:00 h
22.09.2018.god. 10:00 – 12:00 h
26.09.2018.god. 10:00 – 12:00 h
29.09.2018.god. 10:00 – 12:00 h