Obavještenje za studente koji slušaju Zdravstveno pravo


Obavještavaju se studenti koji slušaju predmet Zdravstveno pravo da 15.05.2019. godine na predavanje ponesu seminarske radove.