OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE


Obavještavaju se studenti Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla, da su u skladu sa Odlukom o visini školarine za akademsku 2019/20. godinu, dužni izmiriti polovinu školarine, kako bi mogli pristupiti polaganju ispita na januarsko – februarskom ispitnom roku.