Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 27.06.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Simbioza betona i čelika suvremenog graditeljstva“ kandidata Pere Mucića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Građevinarstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.