Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 13.07.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Simbioza betona i čelika, osnova suvremenog graditeljstva“ kandidata Pere Mucića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Građevinarstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 28.05.2020. godine do 11.06.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-226-1/20 od 13.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 15.07.2020. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.