Obavještenje za javnost Pravnog fakulteta za dan 16.09.2019. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Pravne implikacije sticanja i prestanka državljanstva Bosne i Hercegovine“ kandidatkinje Almine Kuduzović, studentice magistarskih studija na studijskom programu Opće pravo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.