Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 26.01.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Primjena računarske tehnike u nastavi matematike“  kandidatkinje Amre Hodžić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 17.11.2020. godine do 01.12.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-29-1/21 od 25.01.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 27.01.2021. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.