Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 22.07.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Geografske osnove razvoja turizma na području Općine Srebrenica“ kandidata Envera Muhića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geografija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.