Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 15.06.2022. godine


 I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Odgojno-obrazovna uloga domaće zadaće u nastavi matematike“ kandidatkinje Amre Palić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.