Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 11.10.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Problemska nastava i motivacija u nastavi  matematike u osnovnoj školi“ kandidatkinje Lejle Kovač, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 07.09.2021. godine do 21.09.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-357-1/21 od 08.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 13.10.2021. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.