Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 11.09.2019.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Elektronsko učenje u funkciji razvoja sistema obrazovanja“ kandidatkinje Munire Šarić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Informatika i tehnika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.