Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 06.08.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Geografske osnove razvoja turizma na području Općine Srebrenica“ kandidata Envera Muhića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geografija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 22.07.2020.godine do 05.08.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03248-1/20 od 06.08.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 12.08.2020. godine sa početkom u 10:00sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.