Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 03.03.2023. godine


Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Nedostaci u nastavnom planu i programu matematike i informatike u strukovnim školama“ kandidata Senada Hodžića, studenta II ciklusa studija studijskog programa Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.