Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 01.07.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Korelacija kinematike EU-VET programa i tradicionalnog nastavnog plana i programa u Srednjim stručnim školama“ kandidatkinje Selme Omerović, studentice magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.