Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 24.07.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Terapija bola“ kandidatkinje Maše Lekić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Funkcijski poremećaji probavnog sustava kod školske djece“ kandidata Svjetlane Malinović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.