Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 15.03.2021.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Terapija bola“ kandidatkinje Maše Lekić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 24.07.2020. godine do 07.08.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-26-1/21 od 11.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 17.03.2021. godine sa početkom u 15:15 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B. Stupanjem na snagu ovog rješenja, prestaje da važi rješenje broj: 04/05-103-1/20 od 15.12.2020. godine.