Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 08.08.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Funkcijski poremećaji probavnog sustava kod školske djece“ kandidata Svjetlane Malinović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 24.07.2020. godine do 07.08.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/0552-1/20 od 08.08.2020. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 12.08.2020. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.