Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 31.12.2020.godine


I 

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Beta-hemolitički streptokok grupe B u trudnoći“ kandidatkinje Admire Ibrahimović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.12.2020. godine do 30.12.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-549-1/20 od 30.12.2020. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 31.12.2020. godine sa početkom u 12:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.