Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 29.06.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Farmakološki tretman bola u palijativnoj medicini“ kandidatkinje Amre Stuhli, studentice magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.