Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 27.07.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom „Evaluacija sportsko-rekreativnih aktivnosti zdravstvenog statusa i prehrambenih navika stanovništva“ kandidata mr. Bože Vuletića, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Menadžment u sportu, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.07.2020. godine do 25.07.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-282-1/20 od 27.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 29.07.2020. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.