Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 26.09.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Tradicionalne vakcine i vakcine novije generacije“ kandidatkinje Emine Turić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.09.2020. godine do 25.09.2020. godine , nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-351-1/20 od 26.09.2020. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 30.09.2020. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.