Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 17.06.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Farmakoterapija urinarnih infekcija kod osoba starije životne dobikandidatkinje Selme Buljubašić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija studijskog programa Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 19.04.2022. godine do 03.05.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-207-1/22 od 16.06.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 22.06.2022. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.